A N D NP


Kategorie produktů

Akku, baterie Alkohol testery ALL-Ride Alternativní napájení Náhradní díly Auto Elektromateriál Auto-Truck doplňky Autochladničky Autokuchyně Autorádia Dárkové poukazy DVB-T a SAT Elektrosoučástky Fanfáry, klaksony a sirény Fotovoltaika GSM / GPS Hračky a ostaní Kabely Kartušový program Konektory LED pásky a příslušenství LED, světla, žárovky, zářivky Literatura Měniče napětí Měřící přístroje Monitorovací systémy Multimédia Nabíječky NANOProtech Napájecí a záložní zdroje Nářadí Navigace Povinná výbava Radiostanice a příslušenství Redukce Různé Samolepky Teploměry Svítilny Výstražná světla - majáky Zabezpečovací systémy Zvuková technika Bazar
nabízíme celkem 11537 produktů
právě nakupuje 855 návštěvníků

E-shop   »   Formulář pro reklamaci zboží

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně, telefonicky, nebo emailem měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Pro bezproblémový průběh reklamace doporučujeme využít reklamačního formuláře, který je ke stažení níže.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o to, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka na jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, záruční lhůta bude počítána od data prvního nákupu zboží (neprodlužuje se).
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
U neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat kupujícímu skutečně vynaložené náklady spojené s neoprávněnou reklamací. Neoprávněnost reklamace bude doložena zprávou servisního technika.
Veškeré reklamace zakoupených autochladniček vyřizuje autorizovaný servis Dalix s.r.o., Jamská 59, 591 01 Žďár nad Sázavou, telefon +420 603 227 448.

2012 ....... 2019 ....... 2024 © vysilackymilin.cz